Кампания разяснява риска от нелегалния софтуер

г. 13:47 ч.

BSA съветва бизнеса как да управлява софтуерните активи
Кампания „БЕЗ РИСК”, насочена към собствениците и управителите на търговски дружества от малкия и средния бизнес, стартира Сдружението на издателите на бизнес софтуер (The Business Software Alliance/BSA или СИБС). В периода от 4 до 31 декември кампанията ще популяризира ефективното управление на софтуерните активи на тези дружества.
Целта на инициативата „БЕЗ РИСК” е да помогне на бизнеса да избегне съществени рискове, произтичащи от използването на нелицензиран софтуер. Кампанията ще предложи практически съвети за оптимизиране на разходите по придобиване и инсталиране на компютърни програми.
В рамките на кампанията се предвижда разясняване на проблема как недоброто управление на софтуерните активи би лишило бизнеса от продуктивност и лесно би могло да доведе до нежелани случаи на софтуерно пиратство.
Компютърните програми са обект на авторско право и се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и Наказателния кодекс (НК) на Република България, които предвиждат строги санкции и наказателно преследване за всяко деяние, определено като софтуерно пиратство.
През последните години част от усилията на Сдружението на издателите на бизнес софтуер са насочени към разработване на система от мерки, подпомагаща придобиването и използването на лицензирани компютърни програми и ефективното управление на придобитите софтуерни активи. Настоящата кампания е в подкрепа на постигането на тези цели.
Подробна информация за инициативата “БЕЗ РИСК”, практически съвети, безплатни ръководства, информация и други ресурси могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Сдружението
- www.bsabg.org/

Споделете тази новина:


Още интересно от SetCombG.com:

Подобни новини


Facebook
Facebook
RSS
RSS Feed
Google+
Google+