Дадоха още 5 лиценза за изграждане на мрежи тип "точка към много точки"

г. 09:31 ч.

Транс Телеком, БТК, Глобул, Макс Телеком и Некском България са собственици на новите разрешителни

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) взе решение да издаде пет индивидуални лицензии за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена мрежа от неподвижната радиослужба от вида „точка към много точки” в честотен обхват 26 GHz с национално покритие. След обявяване на тръжна процедура, кандидатите заявиха интерес към по- малък брой честотни канали от обявените на търг от регулатора, поради което не е проведена процедура по наддаване. Петимата далекосъобщителни оператори, които получават новите лицензи са: Транс Телеком ЕООД (6 дуплексно спрегнати радиочестотни канала), Българска телекомуникационна компания АД (5 дуплексно спрегнати радиочестотни канала), Космо България Мобайл ЕАД (5 дуплексно спрегнати радиочестотни канала), Макс Телеком ЕООД (2 дуплексно спрегнати радиочестотни канала) и Некском България ЕАД (2 дуплексно спрегнати радиочестотни канала).
Честотният ресурс в обхват 26 GHz може да бъде използван от телекомуникационните компании както за изграждане на инфраструктурни мрежи, така и за достъп до корпоративни клиенти. Чрез тези мрежи могат да бъдат предоставяни различни далекосъобщителни услуги, базирани на пренос на данни (включително високоскоростен Интернет), глас и видео.
Източник: IDG.bg

Споделете тази новина:


Още интересно от SetCombG.com:

Подобни новини


Facebook
Facebook
RSS
RSS Feed