„Дни на Майкрософт”


Официално представяне на Windows Server 2003 и Visual Studio .NET 2003


На 5 и 6 юни, в Националния дворец на културата, се проведоха „Дни на Майкрософт”, на които официално бяха представени новите продуктите на компанията Windows Server 2003 и Visual Studio .NET 2003.

 

Мероприятието беше открито от г-н Теодор Милев, управляващ директор на Майкрософт България. На откриването на „Дни на Майкрософт” присъстваха над 1400 гости, представители на бизнеса, академичните среди, държавната администрация и ИТ фирми. Имаше голям интерес и от страна на студенти, които взеха активно участие по време на дискусиите в различните сесии.


 

Бяха демонстрирани най-новите решения за мобилни устройства. Показаха се функционалните предимства на Table PC, което е най-съвременното решение за преносим компютър, възможностите, които мобилните устройства Smart Phone и Pocket PC предлагат на крайните потребители.


 

Сесия за ИТ специалисти

Основната тема на тази сесия беше представянето на новия Windows Server 2003. Участваха лектори от Майкрософт Румъния, които представиха подробно новите характеристики и функционални възможности на продукта. В рамките на един ден над 300 участници имаха възможността на зададат въпроси към експертите от Microsoft Consulting Services. Бяха разгледани следните теми:

 • Изграждане на свързана инфраструктура - как Windows Server 2003 оптимизира технологиите и производителността, предоставяйки богата платформа за уеб услуги и работа в екипи.

 • Максимално отпимизиране на ИТ инфраструктурните услуги с Microsoft Windows Server 2003 – тази сесия се проведе в две части, в които се показаха основните характеристики на една добре изградена ИТ инфраструктура: защита, производителност, мащабируемост, надеждност, достъпност и управление на решенията. Разгледаха се и примерни ИТ сценарии за хостване на уеб приложения с Internet Information Server 6.0, консолидиране на сървъри, управление на идентификации и защитен мрежови достъп.

  Мигриране към Windows Server 2003 - Тази сесия представи начините, по които клиентите могат да интегрират Windows Server 2003 към вече изградена корпоративна ИТ среда, как може да се направи безпроблемна миграция от различни платформи към Windows Server 2003 и да се постигнат максимални резултати при минимални инвестиции.

 

Сесия за разработчици

 

В продължение на два дни над 700 специалисти и разработчици успяха да се запознаят подробно с новите развойни средства, които Visual Studio .NET 2003 предлага. Лектори на тази сесия бяха експерти от български фирми, които имат богат опит с развойните средства на Майкрософт. Специален гост на тази сесия бе Брайън Келър, продуктов мениджър за Microsoft Visual Studio от Майкрософт Редмънд.

Visual Studio .NET 2003 – новите възможности в последната версия на продукта. Година и половина след пускането на Visual Studio .NET излиза новата версия на продукта. В тази лекция се демонстрираха нововъведенията във Visual Studio .NET 2003 спрямо Visual Studio .NET 2002 и Visual Studio 6. Основните теми, които се разгледаха бяха .NET Framework 1.1, Web services, Mobile Applications, Security, Enterprise applications.

• Разработка на приложения за мобилни устройства с Microsoft Visual Studio .NET 2000. Интеграцията на мобилни устройства в корпоративните информационни системи и в системите за електронна търговия са сред актуалните предизвикателства пред създателите на софтуер. Тази презентация обърна внимание на проблемите пред разработката на софтуер за мобилни устройства и начините за разрешаването им с Visual Studio .NET 2003, възможностите на ASP.NET Mobile Web Controls и .NET Compact Framework, както и новият програмен модел за интегриране на мобилни устройства в съвременните разпределени информационни системи.

• Постигането на успех в големи проекти: тайните в Microsoft Solutions Framework. Статистиките сочат, че 48% от проектите за разработка на ИТ решения са в голяма степен неуспешни, а 28% са напълно провалени. Само малка част успяват. Тази сесия представи някои много мъдри техники, които могат да гарантират приключването навреме, удовлетворение на клиентите и избягването на “катастрофите” по пътя на планирането и изпълнението на проекти.

• Windows Server 2003 като платформа за приложения - Windows Server 2003 е основна операционна система и приложен сървър, който предлага висока сигурност, производителност, свързаност, мащабируемост и надеждност. Windows Server 2003 предлага на разработчиците много нови средства, с които биха могли максимално да оптимизират .NET Frameworк.

• Visual Basic .NET 2003 - какво предлага Visual Studio.NET 2003 на разработчиците, които използват Visual Basic 6 и Visual Basic .NET 2002, възможностите за разработване на Windows и уеб приложения, достъп до данни, както и инсталирането и изпълнението на създадените приложения.

• Visual C++ .NET 2003: Мощно средство за разработка - сесията разгледа поддръжката на стандартите, допълнителната сигурност на генерирания код, ефективните подобрения в производителността и пълната поддръжка на Windows Forms. Бяха направени демонстрации на поддръжката на Boost, Loki и Blitz и как Visual C++ позволява смесването на managed и unmanaged код, по начин, който никой друг .NET език не предлага.

• XML Технологиите в Microsoft Office 2003 развойна среда – кои са някои от новите възможности, които XML технологията предлага особено за Microsoft Office 2003. Бяха представени възможностите за обвързване на XML Schema в Word 2003 файл, работа с InfoPath 2003 форми и използване на XML уеб услуги с InfoPath 2003.

• Разработка на приложения, базирани на сървис-ориентираната архитектура (SOA) с новият Windows Server 2003. Тази сесия разгледа как Microsoft Windows Server 2003 и Microsoft Visual Studio дават възможността да се създават приложения базирани на SOA (Service Oriented Architecture), кои са някои от техническите и бизнес-ориентирани предизвикателства при разработката на днешните приложения. Сесията основно беше насочена към архитектите на приложения, старши програмисти и инфраструктурни професионалисти, които отговарят за дизайна, разработката и/или управление на многослойни разпределени приложения в рамките на големите организации.

 

Сесия за Microsoft Business Solutions (MBS)

MBS представи в България своето ERP решение Microsoft® Business Solutions–Navision® 3.60. От м. юни, бизнесът в България може да избере използването на локализирана версия на Microsoft Business Solutions–Navision 3.60, известна преди това под името Attain®. Microsoft Navision е интегрирано решение за управление на бизнеса с доказана репутация за ефективност, бързо и лесно внедряване. Съобразен с изискванията на пазара, Microsoft Navision 3.60 е напълно локализиран на български език продукт на Майкрософт за планиране на ресурсите на предприятията (ERP).
 

MBS проведоха и специализирани срещи за партньори и крайни клиенти. На партньорската среща бяха представени бизнес модела, възможности за поддръжка и бизнес процесите, с които се гарантират успешни продажби на решения. Клиентите се запознаха с функционалните възможности на Navision 3.60 и как могат да постигнат желаното конкурентно предимство. Своите впечатления от използването на Microsoft Navision споделиха фирмите Балканфарма и Сименс Информейшън енд Комюникейшън.

 

Практически сесии - Hands on Labs

По време на „Дни на Майкрософт” с любезното съдействие на DELL, бяха организирани 2 практически сесии - Hands on Lab. Те целят да предоставят достъп до предварително разработени упражнения за Windows Server 2003 и Visual Studio .NET 2003, които всеки участник в мероприятието може да изпробва.

Лабораторните упражнения покриха следните теми:

Windows Server 2003 Lab:

• Web-базирана администрация
• Използване на командни средства за управление на потребители и групи
• Едновременно редактиране на множество Active Directory обекти
• Използване на Group Policy Management Console (GPMC)
• Volume Shadow Copy
• (по избор) Преименуване на домейн контролер

Visual Studio .NET 2003

• Разработка на DirectX приложения с Microsoft Visual Studio .NET 2003 - в това упражнение участниците в мероприятието можеха да експериментират с новите възможности на Visual Studio .NET 2003 за разработване на приложения за мобилни устройства (Pocket PC).
• Използване на Web Services Enhancements за сигурност при използването на уеб услуги - как се използват Web services enhancements и в частност отворения стандарт ws-security за идентификация на клиентите на уеб услуги и кодиране нa връзката между клиент и сървър.
• Direct X и .NET – как се използва .NET, за да се създават Direct X приложения с използването на Managed DirectX без да се налага писането на C++.


Върнете се към

SetCombG.com - портал за новини и ревюта


Или заповядайте на дискусия в

SetCombG.com Форуми