Технология за пречистване на въздуха - Flash streamer на Daikin

Автор: ,
Технология за пречистване на въздуха - Flash streamer на Daikin

Знаете ли че...

нивото на замърсяване на въздухa в помещенията може да бъде от 2 до 5 пъти - а понякога и повече от 100 пъти - по-високо, отколкото нивата на замърсяване на открито.

Замърсителите на въздуха са нежелани, понякога вредни материали. Замърсяването на въздуха в помещенията е сред петте най-големи рискове за здравето от околната среда. Обикновено най-добрият начин за справяне с този риск е да се контролират или елиминират източниците на замърсяване, както и да се проветри дома с чист външен въздух.

Вижте различните източници на замърсяване:

FlashStreamer allergens Daikin

Методът за вентилация може обаче да се ограничава от атмосферните условия или нежелани нива на замърсители, съдържащи се във външния въздух. Ако тези мерки не са достатъчни, може да бъде полезно устройство, което да премахне вредните субстанции.

Daikin ви предлага да комбинирате климатизацията с пречистване на въздуха


Flash streamer технологията на Daikin разлага алергени, бактерии и миризми, прах, Nox, мухъл и вируси.
Ето какво има под капака на новия климатик от гамата Bluevolution FTXM-M:

FlashStreamer FTXM-M Daikin

Как работи Flash streamer на Daikin?

Земната атмосфера се състои приблизително от:
• 78% Азот (N2)
• 21% Кислород (O2)
• <1% Водни пари (H2O)

Flash Streamer генерира високоскоростни електрони.
Електроните се сблъскват и активират молекулите на кислорода и азота във въздуха. Активираните молекули са нестабилни и предизвикват химически реакции с веществата, с които влизат в контакт. Така кислородът чрез окисление разгражда бактериите, мухъл, вредни химични съединения и алергени.

FlashStreamer technology Daikin

Формалдехидът е един от най-често срещаните замърсители на въздуха в помещенията, тъй като се използва в много строителни материали и обзавеждане (като плоскости от пресована дървесина). Формалдехидът може да бъде токсичен, канцерогенен и да предизвиква алергии.

Скоростта на разлагане на формалдехида е 3.5 пъти по-висока от тази на естествената вентилация


Намаляване на мухъла:

След 24 часа мухълът е намален до 99.9%

FlashStreamer muhal Daikin

Намаляване на алергените, предизвикани от полени:

След 2 часа полените са намалени до 99.6%

FlashStreamer poleni Daikin

Намаляване на акарите:


FlashStreamer akari Daikin

Ururu Sarara и FTXM-M са сплит моделите на DAIKIN от новата гама климатици Bluevolution, които имат вградено устройство Flash Streamer за пречистване на въздуха.
В допълнение yсъвършенстваният филтър от титаниев апатит за фотокаталитично пречистване на въздуха премахва частиците прах от въздуха, неутрализира миризмите и възпрепятства размножаването на бактерии, вируси и микроби.

Но това не е всичко - вижте повече за другите функции на тези климатици на www.daikin.bg
 


Facebook
Facebook
RSS
RSS Review Feed
Google+
Google+